PN-EN 50121-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50121-1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Przedstawiono wymagania dotyczące emisji i odporności elektromagnetycznej urządzeń kolejowych i kolei jako instalacji. Opisano właściwości systemu kolejowego, mające wpływ na zachowanie się tego systemu z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Podano kryteria działania dotyczące całego systemu. Określono proces zarządzania dotyczący uzyskania kompatybilności elektromagnetycznej na styku infrastruktury kolei z taborem

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50121-1:2008/AC:2008P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-1:2008 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 22-02-2008
Data wycofania 01-10-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-1:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50121-1:2006 - wersja angielska
ICS 45.020, 29.280, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50121-1:2015-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50121-1:2008/AC:2008P