PN-EN 50121-4:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50121-4:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych

Zakres

Określono wartości dopuszczalne emisji i odporności oraz kryteria działania dotyczące urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych instalowanych w środowisku kolei. Podano wymagania dotyczące badań odporności dla poszczególnych portów. Nie uwzględniono zagadnień bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50121-4:2008/AC:2008P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-4:2008 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych
Data publikacji 19-02-2008
Data wycofania 01-10-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-4:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50121-4:2006 - wersja angielska
ICS 45.020, 29.280, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50121-4:2015-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50121-4:2008/AC:2008P