PN-EN 50121-3-1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50121-3-1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd

Zakres

Określono wymagania dotyczące emisji i odporności dla wszystkich typów taboru kolejowego. Uwzględniono pojazdy trakcyjne i składy pociągów, łącznie z pojazdami miejskimi. Wzięto pod uwagę zakres częstotliwości od d.c. do 400 GHz. Zakres niniejszej części normy kończy się na interfejsie taboru z odpowiadającymi mu wejściami i wyjściami energii. W przypadku lokomotyw, składów pociągów, tramwajów itp. są to odbieraki prądu (pantograf lub odbierak łyżwowy). W przypadku wagonów doczepnych jest to przyłącze pomocniczego zasilania a.c. lub d.c. Zaburzenia elektromagnetyczne dotyczące systemu kolejowego jako całości są omówione w EN 50121-2. Niniejsze postanowienia szczegółowe powinny być stosowane łącznie z postanowieniami ogólnymi w EN 50121-1

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-3-1:2010 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd
Data publikacji 12-05-2010
Data wycofania 01-10-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-3-1:2006 [IDT], EN 50121-3-1:2006/corrigendum May 2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50121-3-1:2006 - wersja angielska, PN-EN 50121-3-1:2006/AC:2008 - wersja angielska
ICS 29.020, 45.060.01, 29.280
Zastąpiona przez PN-EN 50121-3-1:2015-10 - wersja angielska