PN-Z-04010:1967 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem -- Pomiar opadu pyłu przy użyciu płytek mierniczych

Zakres

Przedmiotem normy jest metoda pomiaru opadu pyłu przy użyciu płytek mierniczych, stosowana do szybkiej oceny rozkładu zapylenia na badanym obszarze.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04010:1967 - wersja polska
Tytuł Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem -- Pomiar opadu pyłu przy użyciu płytek mierniczych
Data publikacji 30-12-1967
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20