PN-E-04160-59:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie właściwości mas wypełniających stosowanych w kablach elektrycznych

Zakres

Opisano metody sprawdzania następujących właściwości mas wypełniających stosowanych w kablach elektrycznych: temperatury kroplenia (dwiema metodami), oddzielania się oleju, temperatury kruchości, ogólnej liczby kwasowej, nieobecności składników wywołujących korozje, przenikalności dielektrycznej w 23 stopniach Celsjusza, rezystywności mierzonej napięciem stałym w 23 stopniach Celsjusza i w 100 stopniach Celsjusza.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-59:1992 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie właściwości mas wypełniających stosowanych w kablach elektrycznych
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska