PN-EN 50341-2-15:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-15: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Holandii (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

NL.1 Zastosowanie do istniejących linii napowietrznych
Niniejsze NNA ma zastosowanie jedynie do nowych linii napowietrznych wysokiego napięcia, nie obejmując linii już istniejących na terenie Holandii.

UWAGA Jeżeli konieczne jest wykonanie prac związanych z planowaniem / projektowaniem lub modyfikacją istniejących linii w Holandii, całość należy projektować/oszacować/ocenić wg następujących norm budowlanych:
- NEN 8700 „Ocena istniejących konstrukcji w przypadku ich przebudowy i braku zatwierdzenia – Przepisy podstawowe” oraz
- NEN 8701 „Ocena istniejących konstrukcji w przypadku ich przebudowy i braku zatwierdzenia – Działania"
NEN 8700 i NEN 8701 należy stosować w połączeniu z EN 50341 Częścią 1 i niniejszym NNA.
NEN 8700 i NEN 8701 są oparte na NEN-EN 1990.
EN 50341-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV” oparta jest na normie EN 1990.
W przypadku gdy w NEN-EN 1990 i NEN-EN 50341 jest mowa o „projektowaniu”, termin ten należy odczytywać w kontekście stosowania tej normy do przeglądu lub oceny poprzez analizę, do weryfikacji. W przypadku przeprojektowania konstrukcji należy to rozumieć jako odnoszące się jedynie do tej części konstrukcji, która jest przeprojektowywana.

NL.2 Zastosowanie do kabli telekomunikacyjnych
Niniejsze NNA zawiera wymagania dotyczące stosowania kabli telekomunikacyjnych z tworzyw sztucznych, z metalem lub bez metalu (ADSS) jak również dla przewodów skojarzonych z przewodami odgromowymi (np. przewody owijane....).

NL.3 Zastosowanie do montażu urządzeń telekomunikacyjnych
Niniejsze NNA ma zastosowanie do wieszania na konstrukcjach wsporczych osprzętu telekomunikacyjnego (np. talerzy satelitarnych), szczególnie w odniesieniu to parcia wiatru i oblodzenia oddziaływającego na te elementy.

NL.4 Zastosowanie
Niniejsze NNA ma zastosowanie elektroenergetycznych linii prądu przemiennego powyżej 45 kV.
Do napowietrznych linii elektrycznych prądu przemiennego od 1 kV do 45 kV Część 1 ma zastosowanie z wyłączeniem szczególnych warunków krajowych (snc) lub uzupełnień krajowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-2-15:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-15: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Holandii (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 14-06-2019
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-15:2019 [IDT]
ICS 29.240.20