PN-ISO 14154:2008 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości niektórych wybranych chlorofenoli -- Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów

Zakres

Podano sposób oznaczania, metodą chromatografii gazowej, 15 chlorofenoli (2,3, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- oraz 3,5-dichlorofenolu; 2,3,4-, 2,3,5-, 2,3,6-, 2,4,5-, 2,4,6- oraz 3,4,5-trichlorofenolu, 2,3,4,5- oraz 2,3,4,5-tetrachlorofenolu i pentachlorofenolu) w próbkach gleby. Podaną metodę można również stosować w przypadku innych próbek stałych, takich jak osady i odpady stałe. Opisano ekstrakcję kwasowo-zasadową w fazie ciekłej, po której następuje acetylowanie i ekstrakcja w układzie ciecz/ciecz. Oznaczanie stężenia masowego przeprowadza się metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów. Podaną metodę stosuje się do oznaczania chlorofenoli w zakresie najniższych stężeń masowych, w przybliżeniu od 0,01 mg/kg do 0,05 mg/kg, zależnie od czułości składnika i ilości użytej próbki. W niektórych przypadkach nie jest możliwe całkowite rozdzielenie izomerów, wtedy podaje się ich sumę (na przykład 2,4- oraz 2,5-chlorofenol)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 14154:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości niektórych wybranych chlorofenoli -- Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów
Data publikacji 19-08-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 14154:2005 [IDT]
ICS 13.080.10