PN-Z-04098-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości naftalenu -- Część 3: Oznaczanie naftalenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par naftalenu na żelu krzemionkowym, desorpcji związku acetonem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie naftalenu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 2,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04098-3:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości naftalenu -- Część 3: Oznaczanie naftalenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 23-06-2005
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30