PN-Z-04015-10:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie par dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowisku pracy podczas przeprowadzania kontroli sanitarno-higienicznej. Metody nie należy stosować jeżeli próbki zawierają siarkowodór, siarczek dwumetylowy, tiofen lub merkaptany. Najmniejsza ilość dwusiarczku węgla jaką można oznaczyć tą metodą wynosi 0,010 miligrama w 25 mililitrach roztworu pochłaniającego. Metoda polega na reakcji dwusiarczku węgla z dwuetyloaminą i z octanem miedzi w wyniku której tworzy się żółtobrązowy dwuetylodwutiokarbaminian, którego intensywność barwy jest proporcjonalna do zawartości dwusiarczku węgla i mierzy się ją metodą spektrofotometryczną przy długości fali 430 nm. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, materiały, pobieranie próbek przygotowanie skali wzorców, sporządzenie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-10:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie par dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 23-07-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04032:1965 - wersja polska
ICS 13.040.30