PN-R-75352:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Warzywa świeże -- Patison

Zakres

Norma dotyczy patisonów przeznaczonych do obrotu, konsumpcji i przetwórstwa. Podano wymagania i tolerancje dla dwóch rodzajów patisonów oraz cechy dyskwalifikujące. Określono sposób pakowania, badania i oceny partii

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-75352:1991 - wersja polska
Tytuł Warzywa świeże -- Patison
Data publikacji 13-12-1991
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 67.080.20