PN-C-04607:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda w instalacjach ogrzewania -- Wymagania i badania dotyczące jakości wody

Zakres

Norma jest stosowana dla wody do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania oraz wody instalacyjnej. Metodę należy stosować do projektowania i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Podano 5 określeń, wymagania w tym wskaźniki jakości wody (w tablicy) oraz systematykę badań wody

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04607:1993 - wersja polska
Tytuł Woda w instalacjach ogrzewania -- Wymagania i badania dotyczące jakości wody
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 07-10-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
ICS 13.060.25, 91.140.10