PN-EN ISO 16120-1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16120-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

EN ISO 16120 ma zastosowanie do walcówki ze stali niestopowej przeznaczonej do ciągnienia drutu i/lub walcowania na zimno. Przekrój poprzeczny może być okrągły, owalny, kwadratowy, prostokątny, sześciokątny, ośmiokątny, półokrągły lub inny i zasadniczo o wymiarze nominalnym minimum 5 mm oraz o gładkiej powierzchni. Niniejsza część ISO 16120 podaje wymagania ogólne i nie ma zastosowania do wyrobów, objętych istniejącymi lub opracowywanymi normami, na przykład: walcówka do obróbki cieplnej; walcówka ze stali automatowej; walcówka do spęczania na zimno i wyciskania na zimno; walcówka przeznaczona do wytwarzania elektrod i wyrobów do spawania; walcówka na siatki spawane do zbrojenia betonu; walcówka na łożyska kulkowe i wałeczkowe (patrz ISO 683-17); walcówka na druty przeznaczone na sprężyny mechaniczne o dużej wytrzymałości zmęczeniowej, na przykład na sprężyny zaworowe. Oprócz wymagań podanych w niniejszej części ISO 16120, dodatkowo mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy podane w ISO 404

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16120-1:2011 - wersja polska
Tytuł Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-01-2013
Data wycofania 14-07-2017
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 16120-1:2011 [IDT], ISO 16120-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10016-1:1999 - wersja polska
ICS 77.140.60
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16120-1:2017-07 - wersja polska, PN-EN ISO 16120-1:2017-07 - wersja angielska