PN-ISO 3443-2:1994 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Tolerancje w budownictwie -- Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów

Zakres

Omówiono podstawowe cechy odchyłek wymiarowych w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem przypadku kombinacji odchyłek niezależnych. Określono potrzebę powiązania odchyłek wymiarowych z granicznymi wartościami szerokości szczeliny złącza dla zapewnienia możliwości prawidłowego montażu. Normę stosuje się do wszystkich rodzajów budownictwa, gdzie występują przewidywalne odchyłki wymiarowe zgodne z rozkładem Gaussa

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3443-2:1994 - wersja polska
Tytuł Tolerancje w budownictwie -- Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów
Data publikacji 22-12-1994
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 3443-2:1979 [IDT]
ICS 91.010.30