PN-N-99902-05:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 9186:2005 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wytyczne opracowywania znaków graficznych -- Sposób postępowania przy opracowywaniu i testowaniu symboli informacji publicznej

Zakres

Podano definicje (10). Ustalono sposób postępowania przy gromadzeniu informacji niezbędnych do opracowania symboli, sposób testowania wariantów symboli i sposób testowania stopnia, w jakim każdy wariant symbolu przekazuje zamierzoną informację. Zawarto formularz zapotrzebowania znormalizowania symbolu lub treści symbolu. Podano wytyczne wypełniania formularza zgłoszeniowego. Zamieszczono tabelę częstości udzielanych odpowiedzi stosowaną w analizie wyników testu rankingowego trafności wyboru. Przedstawiono przykład materiału testowego oraz podano zalecenia dotyczące wymaganego stopnia pojmowania symbolu

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-99902-05:1992 - wersja polska
Tytuł Wytyczne opracowywania znaków graficznych -- Sposób postępowania przy opracowywaniu i testowaniu symboli informacji publicznej
Data publikacji 15-06-1992
Data wycofania 02-12-2005
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 243, Symboli i Znaków Graficznych
Wprowadza ISO 9186:1989 [IDT]
ICS 01.080.10
Zastąpiona przez PN-ISO 9186:2005 - wersja polska