PN-EN 13138-3:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań siedzeń pływackich, w których umieszczany jest użytkownik

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji, wielkości, materiałów, wytrzymałości i działania w wodzie, jak również postanowienia dotyczące znakowania i informacji dołączanych do siedzeń pływackich przez producenta. Podano również odpowiednie metody badań. Niniejszy dokument nie ma zastosowania dla wyrobów objętych EN 13138-1 i EN 13138-2.
Niniejszy dokument dotyczy tylko urządzeń do pływania, w których umieszczany jest użytkownik i które albo mają wyporność własną, albo mogą być nadmuchiwane lub są kombinacją obu tych możliwości. Dotyczy wyłącznie urządzeń do pływania klasy A przeznaczonych do stopniowego wprowadzania użytkownika do środowiska wodnego. Niniejsze urządzenia są przeznaczone dla dzieci w wieku do 36 miesiąca życia o masie ciała mniejszej lub równej 19 kg. Nie dotyczy urządzeń do pływania klasy B lub klasy C, piankowych desek do nauki pływania w kształcie ósemki, kół do pływania, kół ratunkowych, środków wypornościowych, kamizelek ratunkowych ani zabawek wodnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13138-3:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań siedzeń pływackich, w których umieszczany jest użytkownik
Data publikacji 16-03-2022
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13138-3:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13138-3:2015-03 - wersja angielska
ICS 97.220.40, 13.340.70