PN-EN 50125-2:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 2: Elektryczne urządzenia stacjonarne

Zakres

Określono wpływ środowiska na elektryczne urządzenia stacjonarne zasilania i wyposażenia trakcyjnego o istotnym znaczeniu dla pracy kolei w warunkach: na otwartym powietrzu, w obszarach zamkniętych, w tunelach oraz w obudowach znajdujących się w w/w obszarach. uwzględniono czynniki środowiskowe, takie jak: wysokość, temperatura, wilgotność, ruch powietrza, deszcz, śnieg, grad, lód, piasek, promieniowanie słoneczne, burze, zanieczyszczenie, wibracje, wstrząsy i kompatybilność elektromagnetyczna. Nie podano wymagań dotyczących badań

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50125-2:2003/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50125-2:2003 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 2: Elektryczne urządzenia stacjonarne
Data publikacji 15-10-2003
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50125-2:2002 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 29.280
Elementy dodatkowe PN-EN 50125-2:2003/AC:2010E