PN-EN 50128:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50716:2024-05 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia

Zakres

1.1 Niniejsza Norma Europejska określa proces i wymagania techniczne rozwoju oprogramowania programowalnych systemów elektronicznych do stosowania w aplikacjach kolejowych systemów sterowania i zabezpieczania. Ma ona na celu zastosowanie we wszelkich obszarach związanych z bezpieczeństwem. Systemy te mogą być wdrażane przy zastosowaniu wyspecjalizowanych mikroprocesorów, programowalnych sterowników logicznych, wieloprocesorowych systemów rozproszonych, systemów z procesorem centralnym o dużej skali integracji lub innych architektur. 1.2 Niniejsza Norma Europejska odnosi się wyłącznie do oprogramowania i wzajemnego oddziaływania pomiędzy oprogramowaniem a systemem, którego jest ono częścią. 1.3 Niniejsza Norma Europejska nie odnosi się do oprogramowania, które zostało zidentyfikowane jako nie mające wpływu na bezpieczeństwo, tzn. oprogramowanie, którego błędy nie mogą wpływać na żadną określoną funkcję bezpieczeństwa 1.4 Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do każdego oprogramowania związanego z bezpieczeństwem stosowanego w kolejowych systemach sterowania i zabezpieczania, w tym do: - oprogramowania aplikacyjnego, - systemów operacyjnych, - narzędzi wspomagających, - oprogramowania układowego. Oprogramowanie użytkowe obejmuje oprogramowanie wysokiego poziomu, oprogramowanie niskiego poziomu i oprogramowanie do specjalnych zastosowań (na przykład: język drabinkowy programowalnego sterownika logicznego) 1.5 Niniejsza Norma Europejska odnosi się również do stosowania wstępnego oprogramowania i narzędzi. Takie oprogramowanie może być używane, jeśli spełnione są wymagania podane w 7.3.4.7 i 6.5.4.16 dotyczące wstępnego oprogramowania oraz wymagania podane w 6.7 odnośnie narzędzi. 1.6 Oprogramowanie rozwijane zgodnie z jakąkolwiek wersją niniejszej Normy Europejskiej będzie uznane za zgodne i nie podlegające wymaganiom dotyczącym wstępnego oprogramowania

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50128:2011/AC:2014-04E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-10-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50128:2011 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia
Data publikacji 30-09-2011
Data wycofania 07-05-2024
Liczba stron 127
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50128:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50128:2002 - wersja niemiecka, PN-EN 50128:2002/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 50128:2002 - wersja angielska
ICS 45.020, 35.240.60, 93.100
Zastąpiona przez PN-EN 50716:2024-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50128:2011/AC:2014-04E, PN-EN 50128:2011/A1:2020-07E, PN-EN 50128:2011/A2:2021-05E