PN-EN 50125-3:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji

Zakres

Uwzględniono warunki środowiskowe spotykane w Europie, dopuszczając możliwość stosowania dla innych obszarów - w uzgodnieniu między dostawcą i odbiorcą. Określono konstrukcję i zastosowanie urządzeń i przenośnego wyposażenia w systemach sygnalizacji i telekomunikacji (łącznie z urządzeniami do badań, pomiarów, kontroli itd.). Nie podano wymagań dotyczących badania urządzeń. Zdefiniowano warunki środowiskowe dla urządzeń i parametry do stosowania przez konstruktorów w celu uwzględnienia efektów oddziaływania czynników środowiska przy określaniu R.A.M.S i czasu życia urządzeń. Podano ogólne zasady umożliwiające zgodną ocenę dokumentacji kontaktów dla projektów europejskich

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50125-3:2003/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50125-3:2003 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji
Data publikacji 15-10-2003
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50125-3:2003 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 29.280
Elementy dodatkowe PN-EN 50125-3:2003/AC:2010E