PN-EN 60335-2-31:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastępuje się następującym
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V, przeznaczonych do zainstalowania nad, za, przed lub pod kuchniami domowymi, płytami kuchennymi i podobnymi urządzeniami do gotowania.
UWAGA 101 Urządzenia do gotowania mogą być zasilane elektrycznością lub innymi paliwami, takimi jak gaz.
Urządzenia nie przeznaczone do normalnego użytku domowego, mogące jednakże stanowić źródło powszechnego zagrożenia, takie jak urządzenia przeznaczone do użytkowania przez osoby nie przeszkolone w sklepach, warsztatach i gospodarstwach rolnych, są w zakresie niniejszej normy.
Na tyle na ile jest to możliwe, niniejsza norma zajmuje się ogólnymi zagrożeniami, na jakie narażone są wszystkie osoby używające urządzenia w domu i podobnych środowiskach.
Jednakże, na ogół, w normie nie bierze się pod uwagę:
• dzieci bawiących się sprzętem;
• używania sprzętu przez bardzo małe dzieci i małe dzieci;
• konserwacji przez użytkownika wykonywanej przez dzieci, uwzględniając niezbędne czyszczenie urządzenia.
Uznano, ze osoby bardzo niesprawne mogą mieć potrzeby wykraczające poza poziom występujący w niniejszej normie.
UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że
– do urządzeń zawierających filtr powietrza, stosuje się również IEC 60335-2-65;
– dla urządzeń przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładzie statku lub samolotu, konieczne mogą być dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są ustalane przez krajową służbę zdrowia, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy, krajowe służby odpowiedzialne za budownictwo i podobne służby
UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy
– urządzeń przeznaczonych do celów komercyjnych (IEC 60335-2-99);
– sprzętu przeznaczonego do użytku w środowiskach, w których panują specjalne warunki, takie jak atmosfery korozyjne lub wybuchowe (pył, para lub gaz);

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-31:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych
Data publikacji 10-02-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-31:2014 [IDT], IEC 60335-2-31:2012 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-31:2007 - wersja polska, PN-EN 60335-2-31:2007/A2:2009 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.040.20