PN-ISO 10007:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 10007:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją

Zakres

Podano wytyczne dotyczące wykorzystania zarządzania konfiguracją w organizacji, mające zastosowanie do wspomagania wyrobów, od koncepcji do likwidacji. Przedstawiono w zarysie odpowiedzialności i usprawnienia oraz opisano proces zarządzania konfiguracją obejmujący: planowanie zarządzania konfiguracją, identyfikację konfiguracji, nadzorowanie zmian, opis statusu konfiguracji oraz audit konfiguracji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10007:2005 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją
Data publikacji 12-09-2005
Data wycofania 29-05-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10007:2003 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10007:1998 - wersja polska, PN-ISO 10007:1998/Ap1:2001 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-ISO 10007:2018-05 - wersja angielska