PN-EN 12697-36:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 36: Określanie grubości nawierzchni asfaltowej

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano dwie metody badań do wyznaczania grubości nawierzchni asfaltowej. W pierwszej metodzie opisano pomiary wykonane na jednym lub kilku rdzeniach, które zostały odwiercone z pełnej głębokości płyty lub konstrukcji nawierzchni (metoda destrukcyjna). Druga metoda polega na pomiarze elektromagnetycznym (nieniszczącym).

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-36:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 36: Określanie grubości nawierzchni asfaltowej
Data publikacji 30-09-2022
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-36:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-36:2005 - wersja polska
ICS 93.080.20