PN-EN ISO 11298-1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11298-1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej części ISO 11298 podano wymagania i metody badań dotyczące systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych, którymi przesyłana jest woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, włączając wodę przed uzdatnieniem prowadzoną rurociągami. Ma ona zastosowanie do rur i kształtek jako wyrobów, jak również systemu zainstalowanych wykładzin. Nie dotyczy ona natryskiwanych powłok, rurociągów istniejacych ani wypełnień przestrzeni między rurami. Niniejsza część normy ISO 11298 dotyczy wymagań ogólnych, wspólnych dla wszystkich stosowanych technik renowacji

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11298-1:2011 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 30-01-2013
Data wycofania 07-05-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11298-1:2011 [IDT], ISO 11298-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14409-1:2006 - wersja polska
ICS 23.040.20, 23.040.45, 93.025
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11298-1:2018-05 - wersja angielska