PN-EN 13286-47:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 47: Metoda badania kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody badań laboratoryjnego określania kalifornijskiego wskaźnika nośności i wskaźnika nośności natychmiastowej.
Badania są odpowiednie dla tej części mieszanki, której uziarnienie nie przekracza 22,4mm.
W przypadku gdy zanurzenie w wodzie jest określone jako część kondycjonowania próbki niniejszy dokument obejmuje również określenie pionowego pęcznienia próbki przed oceną kalifornijskiego wskaźnika nośności

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13286-47:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 47: Metoda badania kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego
Data publikacji 21-04-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13286-47:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13286-47:2012 - wersja angielska
ICS 93.080.20