PN-EN 12697-48:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 48: Połączenie międzywarstwowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badania wytrzymałości spoiny między warstwą asfaltową, a innymi nowymi lub istniejącymi warstwami konstrukcyjnymi nawierzchniach dróg lub lotnisk. Metoda może być również stosowana na próbkach przygotowanych w laboratorium.
Badania normatywne opisane w niniejszym dokumencie są następujące:
- wytrzymałość połączenia na skręcanie (TBT), znajdująca zastosowanie przy warstwach o dowolnej grubości,
- wytrzymałość połączenia na ścinanie (SBT), znajdująca zastosowanie przy warstwach o grubości większej bądź równej 15 mm,
- wytrzymałość połączenia na rozciąganie (odrywanie) (TAT), znajdująca zastosowanie przy warstwach o grubości mniejszej niż 15 mm.
UWAGA 1 Pozostałe nienormatywne metody badań opisane są w załącznikach informacyjnych:
- Załącznik A (informacyjny) - Badanie wytrzymałości połączenia na ścinanie przy ściskaniu (CSBT)
- załącznik B (informacyjny) - Cykliczne badanie wytrzymałości połączenia na ścinanie (CCSBT)
- załącznik C (informacyjny) - Alternatywne badanie wytrzymałości połączenia na ścinanie (ASBT)
- Załącznik D (informacyjny) - Przyrząd do pomiaru połączenia warstw (LAMI)

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-48:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 48: Połączenie międzywarstwowe
Data publikacji 20-04-2022
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-48:2021 [IDT]
ICS 93.080.20