PN-ISO 10007:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 10007:2005 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją

Zakres

Podano wytyczne dotyczące stosowania zarządzania konfiguracją w przemyśle oraz wzajemnych zależności z innymi systemami zarządzania i procedurami. Omówiono przegląd przeprowadzony przez kierownictwo, w wyniku którego opisuje się proces, organizację i szczegółowe procedury, mające zastosowanie przy wspomaganiu przedsięwzięć począwszy od koncepcji poprzez projektowanie, rozwój, zaopatrzenie, produkowanie, instalowanie, obsługiwanie aż do likwidacji wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 10007:1998/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10007:1998 - wersja polska
Tytuł Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją
Data publikacji 21-10-1998
Data wycofania 12-09-2005
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10007:1995 [IDT]
ICS 03.120.10, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-ISO 10007:2005 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-ISO 10007:1998/Ap1:2001P