PN-EN ISO 660:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 660:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości

Zakres

Opisano dwie miareczkowe metody i jedną potencjometryczną metodę oznaczania kwasowości (liczby kwasowej) w olejach i tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania wyników i tworzenia sprawozdania z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 660:2009 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 29-10-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 660:2009 [IDT], ISO 660:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 660:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 660:2005/Ap1:2007 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 660:2010 - wersja polska