PN-EN 14041:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14041:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze

Zakres

Podano wymagania zdrowotne, bezpieczeństwa i gromadzenia się ładunków elektrostatycznych dotyczące: elastycznych pokryć podłogowych ręcznie wytwarzanych z tworzyw sztucznych, linoleum, korka lub elastomeru, z wyłączeniem mat swobodnie układanych; - włókienniczych pokryć podłogowych z wyłączeniem mat swobodnie układanych i runa; - laminowanych pokryć podłogowych; - paneli podłogowych do swobodnego układania

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14041:2006/AC:2007P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14041:2006 - wersja polska
Tytuł Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze
Data publikacji 02-06-2006
Data wycofania 22-02-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 27, Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 14041:2004 [IDT], EN 14041:2004/AC:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14041:2005/AC:2005 - wersja angielska, PN-EN 14041:2005 - wersja angielska
ICS 97.150
Zastąpiona przez PN-EN 14041:2018-02 - wersja niemiecka, PN-EN 14041:2018-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 14041:2006/AC:2007P