PN-EN ISO 660:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 660:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości

Zakres

Opisano trzy metody (dwie miareczkowe i jedną potencjometryczną) oznaczania kwasowości olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych, zwanych dalej tłuszczami. Kwasowość wyraża się na ogół jako liczbę kwasową lub alternatywnie jako kwasowość obliczoną w sposób umowny. Metody te stosuje się do rafinowanych i surowych tłuszczów i olejów roślinnych oraz zwierzęcych, kwasów tłuszczowych pochodzących z soapstocku oraz do technicznych kwasów tłuszczowych. Metod tych nie stosuje się do wosków

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 660:2010 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości
Data publikacji 29-10-2010
Data wycofania 09-03-2021
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 660:2009 [IDT], ISO 660:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 660:2009 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 660:2021-03 - wersja angielska