PN-EN ISO 3961:2013-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3961:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby jodowej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę odwoławczą oznaczania liczby jodowej (powszechnie znanej w przemyśle jako IV) olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, określanych dalej jako tłuszcze. W Załączniku B opisano metodę obliczania IV na podstawie składu kwasów tłuszczowych. Metody tej nie stosuje się dla olejów rybich. Obie metody zastosowane dla olejów roślinnych wytłaczanych na zimno, olejów surowych i nierafinowanych, a także dla olejów (częściowo) uwodornionych mogą dawać różne wyniki. Na wartość obliczonej IV mają wpływ zanieczyszczenia oraz produkty termicznego rozkładu. UWAGA Metoda podana w Załączniku B oparta jest na AOCS Recommended Practice Cd 1c-85. [9]

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3961:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby jodowej
Data publikacji 03-10-2013
Data wycofania 20-09-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3961:2013 [IDT], ISO 3961:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3961:2011 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3961:2018-09 - wersja angielska