PN-EN ISO 3657:2013-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3657:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę oznaczania liczby zmydlenia olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Liczba zmydlenia jest miarą zawartości wolnych i zestryfikowanych kwasów tłuszczowych obecnych w tłuszczach i kwasach tłuszczowych. Metodę stosuje się do rafinowanych oraz surowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. W przypadku gdy obecne są kwasy mineralne, wyniki uzyskane z zastosowaniem tej metody są niemożliwe do zinterpretowania dopóki kwasy te nie zostaną oznaczone oddzielnie. Liczbę zmydlenia można także obliczyć z kwasów tłuszczowych oznaczonych chromatografią cieczową podaną w Załączniku B. Przed dokonaniem tych obliczeń, należy się upewnić, że próbka nie zawiera większych ilości zanieczyszczeń oraz że nie uległa termicznemu rozkładowi.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3657:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia
Data publikacji 03-10-2013
Data wycofania 14-10-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3657:2013 [IDT], ISO 3657:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3657:2004 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3657:2020-10 - wersja angielska