PN-EN 621:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące bezpieczeństwa i sprawności gazowych ogrzewaczy powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych
o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, wyposażonych w palnik(-i) atmosferyczny(-e), ale bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin, nazywanych w dalszym tekście „urządzeniami”.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do urządzeń typu B11, B41, C11 i C31 przeznaczonych do stosowania
w pomieszczeniach innych niż pojedyncze mieszkania. Ogrzane powietrze może być rozprowadzane za pomocą przewodów lub bezpośrednio do ogrzewanej przestrzeni.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
a) urządzeń przeznaczonych do użytku
w pojedynczych mieszkaniach;
b) urządzeń kondensacyjnych;
c) urządzeń instalowanych na zewnątrz;
d) urządzeń klimatyzacyjnych o podwójnym przeznaczeniu (ogrzewanie i chłodzenie);
e) urządzeń, w których powietrze jest ogrzewane płynem pośredniczącym;
f) urządzeń z palnikami nadmuchowymi;
g) urządzeń wyposażonych w sterowanie ręczne lub automatyczne środki do nastawy dostarczanego powietrza do spalania lub odprowadzanych spalin (zawierających klapy spalin);
h) przenośnych lub przewoźnych urządzeń o wymuszonej konwekcji;
i) urządzeń o wielu jednostkach grzewczych i wspólnym przerywaniu ciągu;
j) urządzeń wyposażonych w więcej niż jeden króciec spalin;
k) urządzeń projektowanych jako urządzenia ze stałą kondensacją w układzie spalinowym
w normalnych warunkach pracy;
l) urządzeń wyposażonych w niemetalowe przewody odprowadzające spaliny, POCED.
Niniejszą normę stosuje się do urządzeń przeznaczonych do badań typu. Norma zawiera także wymagania dotyczące oceny zgodności, łącznie z zakładową kontrolą produkcji, ale wymagania te dotyczą tylko POCED i ich terminali.
UWAGA Urządzenia, dla których nie przewiduje się badania typu, będą przedmiotem przyszłych rozważań.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 621:2010 - wersja polska
Tytuł Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin
Data publikacji 30-08-2013
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 621:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 621:2006 - wersja polska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska