PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Domowe i niedomowe opalane gazem ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące bezpieczeństwa i sprawności gazowych ogrzewaczy pomieszczeń, z wentylatorem lub bez do transportu powietrza do spalania i/lub spalin, określanych dalej jako” urządzenia.”
Niniejszy dokument dotyczy także gorących ogrzewaczy powietrza posiadających palniki nadmuchowe.
Niniejszy dokument dotyczy urządzeń typu A2, A3 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW (w oparciu o wartość opałową) do użytku niedomowego
Niniejszy dokument dotyczy także urządzeń typu B11, B11AS, B11BS, B12, B12AS, B12BS, B13, B13AS, B13BS, B14, B14AS, B14BS, B22, B23, B41, B41AS, B41BS, B42, B42AS, B42BS, B43, B43AS, B43BS, B44, B44AS, B44BS, B52, B53, C11, C12, C13, C21, C31, C32, C33, C41, C62 i C63 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW (w oparciu o wartość opałową) przeznaczonych do użytku domowego i niedomowego.
Rozprowadzenie ogrzanego powietrza może być realizowane za pomocą kanałów.
Niniejsza Norma Europejska nie odnosi się do:
a) urządzeń klimatyzacyjnych o podwójnym przeznaczeniu (ogrzewanie i chłodzenie);
b) urządzeń, w których powietrze jest ogrzewane płynem pośredniczącym;
c) przenośnych i przewoźnych urządzeń o wymuszonej konwekcji;
d) urządzeń wyposażonych w sterowanie ręczne lub automatyczne klapy spalin;
e) urządzeń o wielu jednostkach grzewczych i wspólnym przerywaniu ciągu;
f) urządzeń wyposażonych w więcej niż jeden króciec spalin;
g) urządzeń wyposażonych w dopalacze gazu;
h) urządzeń C21 i C41 dla trzeciej rodziny gazów
UWAGA Dla urządzeń typu C41, patrz wszystkie wymagania i metody badania dotyczące urządzeń C21, o ile nie podano inaczej.
Niniejszy dokument nie jest przeznaczona do urządzeń projektowanych do przyłączenia do sieci gazowych, których jakość gazu przesyłanego zmienia się tak, ze wpływa na żywotność urządzeń.
Niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń które są przeznaczone do badania typu.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Domowe i niedomowe opalane gazem ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 195
Grupa cenowa XD
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 17082:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1196:2011/Ap1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 1020:2010 - wersja angielska, PN-EN 1020:2010 - wersja polska, PN-EN 525:2009 - wersja polska, PN-EN 621:2010 - wersja polska, PN-EN 778:2010 - wersja angielska, PN-EN 1319:2010 - wersja polska, PN-EN 525:2009 - wersja angielska, PN-EN 621:2010 - wersja angielska, PN-EN 1196:2011 - wersja angielska, PN-EN 1319:2010 - wersja angielska, PN-EN 1196:2011 - wersja polska, PN-EN 621:2010/Ap1:2013-08 - wersja angielska, PN-
ICS 97.100.20