PN-EN 1319:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z palnikami wspomaganymi wentylatorem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące bezpieczeństwa i sprawności ogrzewaczy powietrza do pomieszczeń mieszkalnych, zasilanych paliwem gazowym, z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin, określanych w dalszym tekście terminem "urządzenia". Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń typu B12, B12AS, B12BS, B13, B13AS, B13BS, B14, B14AS, B14BS, B22, B23, B42, B42AS, B42BS, B43, B43AS, B43BS, B44, B44AS, B44BS, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C62 i C63 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW (na podstawie wartości opałowej), przeznaczonych głównie do stosowania w pojedynczych mieszkaniach. Ogrzane powietrze może być rozprowadzane za pomocą kanałów. Niniejsza norma nie dotyczy: a) urządzeń kondensacyjnych; b) urządzeń instalowanych na wolnym powietrzu; c) dwufunkcyjnych urządzeń klimatyzacyjnych (ogrzewanie i chłodzenie); d) urządzeń, w których powietrze jest ogrzewane za pomocą pośredniego czynnika grzejnego; e) urządzeń wyposażonych w palniki zespolone z wymuszonym nadmuchem lub palniki kinetyczne; f) urządzeń wyposażonych w ręczne nastawniki dopływu powietrza do spalania lub odprowadzenia spalin; g) przenośnych lub przewoźnych urządzeń z wymuszoną konwekcją; h) urządzeń zawierających kilka jednostek grzejnych z pojedynczym przerywaczem ciągu; i) urządzeń, które mają kilka króćców odprowadzenia spalin; j) urządzeń typu C22, C23, C42, C43, C52 i C53; k) urządzeń tak zaprojektowanych, żeby w układzie spalinowym występowała kondensacja ciągła w normalnych warunkach roboczych; l) urządzeń, których przewody (kanały) odprowadzające spaliny (POCED) nie są metalowe. Niniejszą normę stosuje się do urządzeń przeznaczonych do badań typu. Norma zawiera także wymagania dotyczące oceny zgodności, łącznie z fabryczną kontrolą techniczną, ale wymagania te dotyczą tylko przewodów odprowadzających spaliny (POCED) i ich terminali

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1319:2010 - wersja polska
Tytuł Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z palnikami wspomaganymi wentylatorem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
Data publikacji 30-08-2013
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 152
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1319:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1319:2002 - wersja angielska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska