PN-EN 13611+A2:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13611:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konstrukcji, działania i badania urządzeń zabezpieczających, sterujących lub regulujących
i ich podzespołów lub armatury (nazywanych dalej sterownikami) dla palników i urządzeń spalających paliwa gazowe zasilanych paliwami gazowymi
z pierwszej, drugiej lub trzeciej rodziny i ich badania.
Sterowniki, do których zastosowanie ma niniejsza Norma Europejska, obejmują następujące urządzenia:
– automatyczne zawory odcinające;
– automatyczne układy sterowania palnikami;
– urządzenia nadzoru płomienia;
– sterowniki stosunku gaz/powietrze;
– regulatory ciśnienia;
– kurki ręczne;
– termostaty mechaniczne;
– sterowniki wielofunkcyjne;
– czujniki ciśnienia;
– układy kontroli szczelności zaworu;
– regulatory ciśnienia zerowego.
Metody badań podane w niniejszej normie są przeznaczone do badań typu wyrobu.
Do sterowników zasilanych prądem stałym DC ma zastosowanie Załącznik H.
UWAGA 1 W przypadku braku normy szczegółowej dotyczącej sterownika może on być badany zgodnie z niniejszą normą i dalszymi badaniami z uwzględnieniem jego przewidywanego zastosowania.
UWAGA 2 Zaleca się, aby niniejsza Norma Europejska była używana w połączeniu z normą szczegółową dotyczącą sterownika (patrz Bibliografia).

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13611+A2:2011 - wersja polska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Wymagania ogólne
Data publikacji 07-10-2013
Data wycofania 28-10-2015
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13611:2007+A2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13611:2007 - wersja angielska
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 13611:2015-10 - wersja angielska