PN-EN 60730-2-5:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60730-2-5:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników

Zakres

Podano wymagania szczegółowe, metody oraz warunki badań i pomiarów a także kryteria spełniania wymagań, dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników, stosowanych w sprzęcie do użytku domowego i podobnego, przeznaczonym do ogrzewania, klimatyzacji i podobnych zastosowań. Podano także 59 definicji dotyczących regulatorów w zakresie ich konstrukcji, pełnionych funkcji, zastosowań i typu palnik

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-2-5:2006 - wersja polska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników
Data publikacji 29-08-2006
Data wycofania 10-06-2015
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-2-5:2002 [IDT], EN 60730-2-5:2002/A11:2005 [IDT], EN 60730-2-5:2002/A1:2004 [IDT], IEC 60730-2-5:2000 [MOD], IEC 60730-2-5:2000/AMD1:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60730-2-5:2004/A11:2005 - wersja angielska, PN-EN 60730-2-5:2004/A1:2006 - wersja angielska, PN-EN 60730-2-5:2004 - wersja polska
ICS 97.120
Zastąpiona przez PN-EN 60730-2-5:2015-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60730-2-5:2006/A2:2010E