PN-EN 60730-2-5:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60730 dotyczy automatycznych systemów elektrycznych do automatycznej regulacji palników na olej, gaz, węgiel i inne materiały palne, przeznaczonych do użytku domowego i podobnego łącznie z ogrzewaniem, klimatyzacją i podobnymi zastosowaniami. Niniejsza Część 2-5 ma zastosowanie do całych systemów regulacji palników i do oddzielnych jednostek programujących. Niniejsza Część 2-5 ma także zastosowanie do pojedynczych elektronicznych wysokonapięciowych źródeł zapłonu i pojedynczych detektorów płomieni. Wszędzie w niniejszej Części 2-5, gdzie można było użyć słowa "system" bez obawy dwuznaczności, oznacza ono system regulacji palników, a słowo "systemy" oznacza systemy regulacji palników. Systemy termoelektryczne nadzorowania płomienia nie zostały uwzględnione w niniejszej Części 2-5 . Niniejsza Część 2-5 dotyczy bezpieczeństwa użytkowania, podanych przez producenta wartości roboczych, czasów pracy i sekwencji działań tam, gdzie są one związane z bezpieczeństwem palnika oraz badań automatycznych systemów elektrycznych regulacji palników stosowanych w palnikach lub w połączeniu z nimi. Niniejsza Część 2-5 dotyczy systemów z termistorami NTC lub PTC. Niniejsza Część 2-5 dotyczy regulatorów sterowanych ręcznie, jeśli są one połączone elektrycznie i/lub mechanicznie z regulatorami automatycznymi. W niniejszej Części 2-5 słowo "wyposażenie" oznacza "urządzenia i wyposażenie". W niniejszej Części 2-5 nie analizuje się wielkości odpowiedzi automatycznego działania regulatora, jeśli wielkość odpowiedzi jest zależna od sposobu instalacji regulatora w urządzeniu. Tam gdzie wielkość odpowiedzi ma istotne znaczenie dla ochrony użytkownika lub otoczenia, stosuje się wielkość określoną w odpowiedniej normie dotyczącej urządzenia do użytku domowego lub określoną przez producenta. Niniejsza Część 2-5 ma także zastosowanie do systemów zawierających przyrządy elektroniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-2-5:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników
Data publikacji 10-06-2015
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-2-5:2015 [IDT], IEC 60730-2-5:2013 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60730-2-5:2006 - wersja polska, PN-EN 60730-2-5:2006/A2:2010 - wersja angielska
ICS 97.120
Elementy dodatkowe PN-EN 60730-2-5:2015-06/A1:2019-07E, PN-EN 60730-2-5:2015-06/A2:2021-10E