PN-EN 60335-2-102:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony następującym.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy bezpieczeństwa użytkowania urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla innych urządzeń.

Niniejsza norma obejmuje bezpieczeństwo elektryczne i niektóre inne aspekty bezpieczeństwa tych urządzeń. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa tych urządzeń, łącznie z odnoszącymi się do emisji hałasu, są uwzględnione kiedy urządzenie również jest zgodne z normą wyrobu dla urządzeń spalających paliwo.

Jeżeli urządzenie zawiera źródło ogrzewania elektrycznego, to również powinno być zgodne z odpowiednią Częścią 2 normy EN 60335.

Dodatkowe wymagania dla urządzeń i maszyn z ruchomymi częściami i przeznaczonych do użytku komercyjnego są podane w Załączniku ZE.

UWAGA 101 Przykładami urządzeń mieszczących się w zakresie niniejszej normy są
– bojlery centralnego ogrzewania;
– wyposażenie komercyjnego kateringu;
– sprzęt do gotowania;
– sprzęt pralniczy i czyszczący;
– grzejniki pokojowe;
– podgrzewacze powietrza;
– podgrzewacze wody.

UWAGA Z1 Przykładami urządzeń do użytku domowego są urządzenia do typowych funkcji związanych z utrzymaniem domu używane w gospodarstwie domowym oraz urządzenia do typowych funkcji związanych z utrzymaniem domu używane przez nieprofesjonalnych użytkowników.
– w obiektach handlowych, biurach i innych podobnych środowiskach pracy,
– w gospodarstwach rolnych,
– przez klientów hoteli, moteli i innych środowiskach mieszkalnych,
– w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.

UWAGA Z2 Środowisko domowe obejmuje budynek mieszkalny oraz towarzyszące zabudowania, ogród itp.

Na tyle na ile jest to możliwe, niniejsza norma dotyczy powszechnych zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, napotykanych przez wszystkie osoby w domu i otoczeniu domu. Jednakże, na ogół, nie bierze się pod uwagę
– osób (uwzględniając dzieci) których
• fizyczne, sensoryczne lub umysłowe możliwości; lub
• brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne używanie urządzeń bez nadzoru lub instruktażu;
– dzieci bawiących się urządzeniem.

Niniejsza norma powinna być stosowana łącznie z odpowiednimi normami dla urządzeń i dla przyrządów kontrolnych. Przykłady są wyszczególnione w Załącznikach ZAA i ZBB.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że
– dla urządzeń przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładach statków lub samolotów, mogą być niezbędne wymagania dodatkowe;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są określane przez krajowe służby zdrowia, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy i podobne służby.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– urządzeń przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych;
– urządzeń przeznaczonych do użytku w miejscach, gdzie panują specjalne warunki, takie jak obecność atmosfery korozyjnej lub wybuchowej (pył, para, gaz).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera dwie wersje językowe: angielską i francuską
Numer PN-EN 60335-2-102:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne
Data publikacji 08-03-2016
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-102:2016 [IDT], IEC 60335-2-102:2004 [MOD], IEC 60335-2-102:2004/AMD1:2008 [MOD], IEC 60335-2-102:2004/AMD2:2012 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-102:2006 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-102:2006/A1:2010 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.100.20, 97.100.30