PN-EN 15270:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Palniki na pelety do małych kotłów grzewczych -- Definicje, wymagania, badanie i oznaczanie

Zakres

Podano wymagania i metody badań bezpieczeństwa, jakości spalania, charakterystyki działania i konserwacji, oraz gwarancje na całe zewnętrzne wyposażenie mające wpływ na system bezpieczeństwa palników na pelety o nominalnej mocy nie większej niż 70 kW, przeznaczonych do stosowania z odpowiednimi kotłami gorącej wody zgodnie z EN 303-2 i EN 303-5 oraz przeznaczonych do spalania peletów wysokiej jakości zgodnie z prCEN/TS 14961 Załącznik A. Inne paliwa będą uwzględnione w przyszłych poprawkach do tej norm

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15270:2008 - wersja angielska
Tytuł Palniki na pelety do małych kotłów grzewczych -- Definicje, wymagania, badanie i oznaczanie
Data publikacji 29-01-2008
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15270:2007 [IDT]
ICS 97.100.30