PN-EN 246:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia

Zakres

Niniejszy dokument określa:
- wymiary, właściwości mechaniczne, hydrauliczne i akustyczne jakim powinny odpowiadać regulatory strumienia (z regulacją przepływu lub bez) armatury sanitarnej;
- procedury sprawdzające powyższe właściwości.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
- regulatorów strumienia przeznaczonych do montażu w armaturze przyborów sanitarnych w toaletach, łazienkach i kuchniach (n.p. w bateriach pojedynczych, bateriach wannowych, mieszaczach mechanicznych, bateriach termostatycznych mieszających);
- regulatorów strumienia armatury sanitarnej użytkowanych przy następującym ciśnieniu i temperaturze.
Uwaga 1: Regulatory strumienia armatury sanitarnej mogą być instalowane wyłącznie za elementem zamykającym armatury.
Uwaga 2: Z uwagi na zwięzłość, regulatory strumienia armatury sanitarnej będą w dalszej części dokumentu określane jedynie jako regulatory strumienia.
Uwaga 3: Badania opisane w niniejszym dokumencie są badaniami typu (badaniami laboratoryjnymi) i nie są badaniami kontroli jakości podczas produkcji.
Uwaga 4: Badania przegubów regulatorów strumienia należy przeprowadzać wyłącznie w połączeniu z określonym regulatorem strumienia i z tego względu uważa się je za akcesoria armatury sanitarnej. (Badania samych przegubów nie są zatem objęte zakresem niniejszego dokumentu. Tam, gdzie zastosowano przeguby, uważa się je za części konstrukcyjne armatury, np. w bateriach bidetowych).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 246:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia
Data publikacji 11-04-2022
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 246:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 246:2005 - wersja polska
ICS 91.140.70