PN-EN 14197-3:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Zbiorniki kriogeniczne -- Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią -- Część 3: Wymagania eksploatacyjne

Zakres

Określono podstawowe wymagania dotyczące nie izolowanych próżnią zbiorników zaprojektowanych do pracy powyżej maksymalnego ciśnienia 0,5 bar. Podano wymagania dotyczące instalacji, przekazywania do eksploatacji, kontroli, napełniania, konserwacji i procedur bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14197-3:2004/AC:2005E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14197-3:2004 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki kriogeniczne -- Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią -- Część 3: Wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 15-08-2004
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 14197-3:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 23.020.40
Elementy dodatkowe PN-EN 14197-3:2004/AC:2005E, PN-EN 14197-3:2004/A1:2005E