PN-EN 13142:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono i sklasyfikowano charakterystyki właściwości użytkowych elementów/wyrobów, które mogą być potrzebne do projektowania, klasyfikacji i wymiarowania, wprowadzania na rynek wyrobów do wentylacji mieszkań i systemów, które zapewniają ustalone z góry właściwości użytkowe oraz warunki komfortu w zakresie temperatury, prędkości powietrza, wilgotności, higieny i poziomu dźwięku w strefie przebywania ludzi.
W dokumencie tym zdefiniowano te charakterystyki właściwości użytkowych (wymagane i dodatkowe), które powinny być wyznaczone, zmierzone i przedstawione, zgodnie z odpowiednimi metodami badań. Podano system klasyfikacji, który prowadzi do pełnego określenia właściwości wyrobu, na podstawie metod badań opisanych w różnych normach EN oraz dokonano przeglądu norm badawczych. Rozróżnienie wymagań obowiązujących i dodatkowych pozostawiono w gestii europejskich i krajowych przepisów.
Część kodyfikacyjna w Załączniku B oraz część klasyfikacyjna w Rozdziale 8 mają zastosowanie do następujących wyrobów:
— urządzenia jednokierunkowej nawiewnej i wywiewnej wentylacji mechanicznej mieszkań zgodne z EN 13141-4:2021, EN 13141-6:2014 i EN 13141-11;
— urządzenia przewodowe dwukierunkowej wentylacji mechanicznej mieszkań zgodne z EN 13141-7:2021;
— urządzenia bezprzewodowe dwukierunkowej wentylacji mechanicznej mieszkań zgodne z prEN 13141-8:2020.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do innych wyrobów, takich jak filtry, klapy odcinające pożarowe, przewody, urządzenia automatycznej regulacji i tłumiki hałasu, które mogą także stanowić część wentylacji mieszkań.
W niniejszym dokumencie określono w Załącznikach ZA i ZB wymagania UE 1253/2014 i UE 1254/2014 dotyczące urządzeń wentylacji mieszkań o wydajności powietrznej poniżej 1 000 m3/h.
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań postawionych w Dyrektywach Europejskich (np. Dyrektywa Niskonapięciowa, Dyrektywa EMC) oraz innych wymagań, takich jak korozja, reakcja na ogień i przenikanie śniegu.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13142:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych
Data publikacji 20-09-2021
Liczba stron 99
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 13142:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13142:2013-08 - wersja angielska
ICS 91.140.30