PN-EN 13142:2013-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13142:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono i sklasyfikowano charakterystyki działania elementów/wyrobów wykorzystywane do projektowania i wymiarowania instalacji wentylacji budynków mieszkalnych, zapewniających ustalone warunki komfortu pod względem temperatury, prędkości powietrza, wilgotności i hałasu w strefie przebywania ludzi. Zdefiniowano te charakterystyki działania (obligatoryjne lub dodatkowe), które powinny być wyznaczone, zmierzone i przedstawione zgodnie z odpowiednimi metodami badań. Podano system klasyfikacji, który prowadzi do pełnego określenia właściwości wyrobu na podstawie metod badań opisanych w różnych normach EN oraz dokonano przeglądu Norm Badawczych. Rozróżnienia wymagań obligatoryjnych i dodatkowych dokonuje się na podstawie przepisów krajowych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13142:2013-08 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania
Data publikacji 19-08-2013
Data wycofania 20-09-2021
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 13142:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13142:2004 - wersja angielska
ICS 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 13142:2021-09 - wersja angielska