PN-EN ISO 52120-1:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wkład automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Część 1: Struktura ogólna i procedury

Zakres

W niniejszym dokumencie określono:
— strukturalną listę funkcji sterowania, systemów automatyzacji budynków oraz technicznego zarządzania budynkami, które mają wpływ na energetyczne właściwości budynków; funkcje zostały podzielone na kategorie i skonstruowane według dziedzin budowlanych oraz sterowania i automatyzacji budynków (BAC);
— metodę określania minimalnych wymagań lub jakiejkolwiek specyfikacji dotyczącej sterowania, automatyzacji budynków oraz techniczne funkcje zarządzania budynkiem przyczyniające się do efektywności energetycznej budynku który ma być realizowany w budynku o różnej złożoności;
— metodę współczynnikową pozwalającą w pierwszym przybliżeniu oszacować wpływ tych funkcji na właściwości typowych budynków i wykorzystywanych profili;
— szczegółowe metody pozwalające ocenić wpływ tych funkcji w określonym budynku.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 52120-1:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wkład automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Część 1: Struktura ogólna i procedury
Data publikacji 09-09-2022
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN ISO 52120-1:2022 [IDT], ISO 52120-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15232-1:2017-07 - wersja angielska
ICS 91.120.10, 97.120