PN-EN 15232-1:2017-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 52120-1:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Część 1: Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Moduły M10-4,5,6,7,8,9,10

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono:
- strukturalną listę funkcji sterowania, systemów automatyzacji budynków oraz technicznego zarządzania budynkami, które mają wpływ na energetyczne właściwości budynków; funkcje zostały podzielone na kategorie i skonstruowane według dziedzin budowlanych i zwanej jako starowanie i automatyzacja budynków (BAC);
- metodę określania minimalnych wymagań lub jakiejkolwiek specyfikacji dotyczącej sterowania, automatyzacji budynków oraz techniczne funkcje zarządzania budynkiem przyczyniające się do efektywności energetycznej budynku który ma być realizowany w budynku o różnej złożoności;
- metodę współczynnikową pozwalającą w pierwszym przybliżeniu oszacować wpływ tych funkcji na właściwości typowych budynków i wykorzystywanych profili;
- szczegółowe metody pozwalające ocenić wpływ tych funkcji w określonym budynku.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.
UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15232-1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Część 1: Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Moduły M10-4,5,6,7,8,9,10
Data publikacji 12-07-2017
Data wycofania 09-09-2022
Liczba stron 109
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 15232-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15232:2012 - wersja angielska, PN-EN 15232:2012 - wersja polska
ICS 91.120.10, 97.120
Zastąpiona przez PN-EN ISO 52120-1:2022-09 - wersja angielska