PN-EN 17267:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Plan pomiaru i monitorowania energii -- Projektowanie i wdrażanie -- Zasady dotyczące zbierania danych energetycznych

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto wymagania i zasady dotyczące projektowania i wdrażania planu mierzenia i monitorowania energii w organizacji w celu poprawy jej wyniku energetycznego. W planie mierzenia i monitorowania energii określony jest system mierzenia dedykowany monitorowaniu i analizie wyniku energetycznego organizacji z uwzględnieniem czynników, które na niego wpływają.

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich form energii, wszystkich sposobów wykorzystania energii i wszystkich typów organizacji. Nie ma on zastosowania do domowych lokali mieszkalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 17267:2019-11/Ap1:2021-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 17267:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Plan pomiaru i monitorowania energii -- Projektowanie i wdrażanie -- Zasady dotyczące zbierania danych energetycznych
Data publikacji 07-11-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 17267:2019 [IDT]
ICS 27.010
Elementy dodatkowe PN-EN 17267:2019-11/Ap1:2021-10E