PN-EN 15978:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków -- Metoda obliczania

Zakres

Przeznaczono do oceny opcji projektowych i specyfikacji dla nowych i istniejących budynków oraz projektów odnawiania. Podano metodę obliczania opartą na ocenie cyklu życia (LCA) w celu oceny środowiskowych właściwości użytkowych budynku i podano środki komunikacji wyników oceny. Podejście do oceny obejmuje wszystkie etapy cyklu życia budynku i jest ono oparte na danych otrzymanych ze środowiskowych deklaracji wyrobu (EPD), ich "modułów informacji", (prEN 15804) i gdy jest to odpowiednie inne informacje związane ze środowiskowymi właściwościami budynku jako całości. Zawarto wszystkie związane z budynkiem wyroby budowlane, procesy i usługi podczas całego cyklu życia budynku. Interpretacja i wartościowanie wyników oceny nie jest objęta

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15978:2012 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków -- Metoda obliczania
Data publikacji 19-03-2012
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 15978:2011 [IDT]
ICS 91.040.99