PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15804+A2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów (PCR) do deklaracji środowiskowych III typu dla każdego wyrobu i usługi budowlanej.
UWAGA Niniejsza norma nie obejmuje oceny socjalnych i ekonomicznych właściwości użytkowych na poziomie wyrobu.
Zasady PCR:
- definiują parametry do deklarowania i sposób, w jaki się je zestawia i raportuje,
- opisują, które fazy cyklu życia wyrobu rozpatruje się w EPD i które procesy włącza się do faz cyklu życia,
- definiują zasady opracowywania scenariuszy,
- zawierają zasady obliczania analizy zbioru cyklu życia (LCI) i oceny oddziaływania w cyklu życia (LCIA) leżące u podstaw EPD, łącznie ze specyfikacją jakości danych do zastosowania,
- zawierają zasady raportowania wstępnie zdefiniowanych informacji dotyczących środowiska i zdrowia, które nie są objęte LCA dla wyrobu, procesu budowlanego i usługi budowlanej,
- definiują warunki, na których podstawie wyroby budowlane można porównywać w oparciu o informacje zamieszczone w EPD.
Do EPD dla usług budowlanych stosuje się te same zasady i wymagania jak do EPD dla wyrobów budowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych
Data publikacji 14-04-2014
Data wycofania 10-03-2020
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 15804:2012+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15804:2012/Ap1:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 15804:2012 - wersja polska, PN-EN 15804:2012 - wersja angielska
ICS 91.010.99
Zastąpiona przez PN-EN 15804+A2:2020-03 - wersja polska, PN-EN 15804+A2:2020-03 - wersja angielska