PN-EN 15804+A2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Zrównoważenie robót budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów (PCR) do deklaracji środowiskowych typu III dotyczących dowolnego wyrobu budowlanego i usługi budowlanej.
UWAGA Ocena społecznych i ekonomicznych właściwości użytkowych na poziomie wyrobu nie jest objęta niniejszą normą.
Podstawa PCR:
— określa wskaźniki, które należy zadeklarować, informacje, które należy podać, oraz sposób ich zestawiania i zgłaszania,
— opisuje, które etapy cyklu życia wyrobu są uwzględnione w dyrektywie EPD i które procesy należy uwzględnić na etapach cyklu życia,
— określa zasady opracowywania scenariuszy,
— zawiera zasady obliczania zbioru danych wejściowych i wyjściowych w cyklu życia i oceny oddziaływania cyklu życia leżącego u podstaw dyrektywy EPD, w tym specyfikację jakości danych, które należy zastosować,
— zawiera zasady zgłaszania określonych z góry informacji dotyczących środowiska i zdrowia, które nie są objęte LCA wyrobu, procesu budowlanego i usługi budowlanej, jeśli jest to uzasadnione,
— definiuje warunki, w których wyroby budowlane mogą być porównywane na podstawie informacji podanych w dyrektywie EPD.
W przypadku usług budowlanych EPD stosuje się te same zasady i wymagania, co w przypadku wyrobów budowlanych EPD.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15804+A2:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważenie robót budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 15804:2012+A2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielska
ICS 91.010.99