PN-EN 15804:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano podstawowe zasady kategoryzacji wyrobu (PCR) do deklaracji środowiskowych III typu dla wyrobów i usług budowlanych. UWAGA Niniejsza norma nie obejmuje oceny socjalnych i ekonomicznych właściwości na poziomie wyrobu. Podstawowe PCR: określają parametry do deklarowania i sposób w jaki się je zestawia i raportuje, opisują, które fazy cyklu życia wyrobu rozpatruje się w EPD i które procesy włącza się do faz cyklu życia, definiują zasady opracowywania scenariuszy, zawierają zasady obliczania analizy zbioru cyklu życia (LCI) i oceny oddziaływania w cyklu życia (LCIA) leżące u podstaw EPD, łącznie z określeniem jakości danych do zastosowania, zawierają zasady raportowania wstępnie zdefiniowanych informacji środowiskowych i dotyczących wpływu na zdrowie, które nie są objęte LCA dla wyrobu, procesu budowlanego i usługi budowlanej, określają warunki, na których podstawie wyroby budowlane można porównywać w oparciu o informacje zamieszczone w EPD. Do EPD dla usług budowlanych stosuje się te same zasady i wymagania jak do EPD wyrobów budowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15804:2012 - wersja polska
Tytuł Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych
Data publikacji 14-01-2013
Data wycofania 14-04-2014
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 15804:2012 [IDT]
ICS 91.010.99
Zastąpiona przez PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielska