PN-EN 15643-1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15643:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena zrównoważoności budynków -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono, wyrażone w serii norm, ogólne zasady i wymagania dotyczące oceny budynków w zakresie właściwości środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych, uwzględniając cechy techniczne i funkcjonalność budynku. Ocena określi ilościowo udział ocenianego obiektu budowlanego w zrównoważonym budownictwie i zrównoważonym rozwoju. Niniejsze zasady ogólne stosuje się do wszystkich typów budynków i mogą one być wykorzystywane do oceny środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych właściwości nowych budynków w pełnym cyklu życia, a istniejących budynków w pozostałym okresie użytkowania i w fazie końca życia. W normach opracowanych w ramach niniejszych zasad ogólnych nie ustanowiono reguł odnoszących się do kwestii określających, w jaki sposób różne schematy oceny budynku mogą określić metody wartościowania. Nie opisano także poziomów, klas ani punktów odniesienia pomiaru właściwości. UWAGA Metody wyceny, poziomy, klasy i punkty odniesienia mogą być określone w wymaganiach dotyczących właściwości środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych zawartych w założeniach klienta do specyfikacji, przepisach budowlanych, normach krajowych, krajowych wytycznych technicznych, programach certyfikacji itp. W ramach niniejszych zasad nie uwzględniono reguł oceny aspektów środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych w odniesieniu do organizacji. Jednak podano konsekwencje decyzji lub działań wpływających na właściwości środowiskowe, socjalne i ekonomiczne ocenianego obiektu

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15643-1:2011 - wersja polska
Tytuł Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Ocena zrównoważoności budynków -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 04-02-2013
Data wycofania 24-11-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza EN 15643-1:2010 [IDT]
ICS 91.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 15643:2021-11 - wersja angielska